Over de Praktijk – Praktijk Altrade – Nijmegen
Header afbeelding
Groesbeekseweg 9 6524 CK Nijmegen Tel:024-3226102

Over de Praktijk

De huisartsenpraktijk bestaat al een kleine eeuw. Voorheen op de Wilhelminasingel, sinds 2020 is de praktijk gevestigd op Groesbeekseweg 9, dicht bij de Nijmeegse binnenstad, in de 19e -eeuwse staduitleg.
Sinds 2004 bestaat de maatschap uit de huisartsen Vivian Schoenmakers en Patrick Jansen.
De praktijk heeft zo’n 3100 ingeschreven patiënten en bestaat uit een hoog opgeleide populatie, met een relatief groot aantal studenten.

VISIE
We willen met onze praktijk goede huisartsenzorg leveren. We zijn kleinschalig, laagdrempelig en beogen patiëntvriendelijk en servicegericht te zijn.
We gaan uit van een actieve inbreng van de patiënt en stimuleren een eigen verantwoordelijkheid.
Sinds 2012 is de praktijk geaccrediteerd: de NHG-Praktijkaccreditatie is een keurmerk voor goede kwaliteit van huisartsenzorg op het gebied van organisatie, bereikbaarheid en zorg. Door ons te laten accrediteren zorgen we voor continue kwaliteitsverbetering en transparantie.

OPLEIDING
Wij werken mee aan het opleiden van dokters en assistentes. U kunt dan ook een stagiaire treffen aan de balie of aan de telefoon. Soms zitten er studenten bij een van de artsen om mee te kijken en te leren. Ook zijn er regelmatig coassistenten, dokters in opleiding, die onder supervisie van de artsen zelfstandig patiënten zien.
Als u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan aan de assistente kenbaar maken?